Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje jednostkowe

Petycja jednokrotna w sprawie udostępnienia najnowszego wyroku (z 28.11.2018 r., C-632/17) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 

Treść petycji (plik pdf)

Załącznik do petycji (plik pdf)

 
 

 

Petycja jednokrotna w sprawie udostępnienia najnowszych materiałów informacyjnych dotyczących temetyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 

Treść petycji (plik pdf)

przejdź do góry strony