Czytelnia akt

Czytelnia akt przyjmuje interesantów w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Sieradzu:

 

Osoby przebywające w czytelni winny osłonić usta i nos. Przeglądanie akt możliwe jest wyłącznie w rękawiczkach.

 

Czytelnia jest wyposażona w dozownik do dezynfekcji rąk.

 

Sąd nie zabezpiecza interesantów w środki ochrony osobistej.

 

Zamawianie akt sądowych należy składać drogą elektroniczną e-mail: boi@sieradz.so.gov.pl lub telefonicznie tel.43 82 66 609, jednak nie wcześniej niż z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 1400:

 

W celu zamówienia akt należy podać następujące dane, według załączonego wniosku (plik pdf, 255 KB).

 

Przed udostępnieniem akt interesant jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni (plik pdf, 490 KB).

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

 

Dowód osobisty jest niezbędny do skorzystania z czytelni akt , w przypadku profesjonalnych pełnomocników/prokuratorów -ważna legitymacja służbowa.